Press "Enter" to skip to content

Pensia anticipată în 2023. La ce vârstă te poţi pensiona, care sunt condiţiile şi cum se face trecerea la pensia pentru limită de vârstă

Românii pot ieşi la pensie anticipat, chiar dacă nu au un stagiu de cotizare complet, însă trebuie să ştie că pensionarea anticipată nu este la îndemâna oricui, existând o serie de reguli care trebuie îndeplinite.

În țara noastră, persoanele care au fost angajate cu carte de muncă și au îndeplinit stagiul de cotizare au dreptul la pensie. În ultima perioadă, mulți români se întreabă câți ani de muncă trebuie să aibă ca să se poată pensiona anticipat.

Oamenii pot ieşi la pensie anticipat, fie atunci când nu mai au posibilitatea să muncească sau pur și simplu nu mai vor să lucreze.

În principiu, persoanele care au îndeplinit stagiul minim de cotizare pot sa iasă la pensie. Pensia este, în general, de trei tipuri: pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial.

Potrivit legii, pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Exemplu pentru femeie născută în februarie 1962:

Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani și 6 luni. 

Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani), informează Casa de Pensii.

Când putem ieși la pensie anticipat şi de ce acte avem nevoie

Există două situații în care o persoană poate ieși la pensie anticipat: dacă a depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani sau dacă mai are cinci ani până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Românii care doresc să iasă la pensie anticipat, şi îndeplinesc una dintre cele două condiții de mai sus, trebuie să depună un dosar care să cuprindă următoarele documente:

– Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată

– Carnetul de muncă (original şi copie)

– Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie)

– Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie)

– Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată

– Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie

– Livretul militar (original şi copie)

– Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi

– Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate

– Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă

– Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale

– Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie

– Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

– Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri

– Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

– Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Trecerea de la pensia anticipată la cea pentru limita de vârstă

Românii care aleg să se pensioneze anticipat pot alege să primească pensia la domiciliu, prin mandat poștal, sau într-un cont curent, deschis la una din băncile cu care colaborează Casa Naţională de Pensii Publice.

În momentul în care persoanele îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limita de vârstă și se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare, după caz, a plăţii pensie.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. 

Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea varstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexă nr. 5. În anumite condiții, românii se pot pensiona anticipat, acest lucru fiind reglementat de Legea 262/2010.

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, așadar la 60 de ani în cazul unei persoane născută după anul 1950, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010 (fiind astfel necesari 43 de ani de stagiu pentru pensie anticipată fără penalități).

Pensia anticipată parțială se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limita de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârstă standard de pensionare, conform Legii 263/2010.

Când mă pot pensiona – este o întrebare care îi interesează pe mulţi români, fie că încă lucrează şi urmează să iasă la pensie, fie că deja s-au pensionat, dar anticipat.

Acum puteţi afla în mai puţin de un minut data la care vă puteţi pensiona, fie că e vorba de pensie anticipată, pensie anticipată parţial sau pensie pentru limita de vârstă.

Tot ce aveţi de făcut este să intraţi pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, să vă completaţi data naşterii şi sexul, apoi aflaţi data pensionării (Explicaţii în Galeria foto).

Veste tristă pentru 1,8 milioane de români născuţi după 1968. Ei vor fi puternic afectaţi la pensii. Un calcul simplu arată problemele cu care aceştia se vor confrunta.

Problemele demografice ale României se vor acutiza în următorii 20-30 de ani, declinul sistemului de pensii urmând să înceapă în anul 2030, când o mare parte din „decreței” vor ieși la pensie.

În prezent, numărul angajaților cu carte de muncă este puțin mai mare decât cel al pensionarilor, ceea ce conferă o oarecare stabilitate.

Concret, numărul de salariaţi activi este la acest moment de 5,71 milioane persoane, potrivit datelor furnizate de către Inspecţia Muncii. Dintre aceştia, 4,5 milioane de angajaţi sunt din mediul privat, iar 1,2 milioane lucrează la stat.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page