Press "Enter" to skip to content

A crescut suma pentru ajutorul de înmormântare. Cine poate beneficia de acești bani

Românii au parte de vești bune. A crescut ajutorul pentru înmormântare. Ei bine, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acesta nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

  • Ajutor înmormântare 2024
  • Sume mult mai mari încasate în caz de deces

Odată cu creșterea indemnizațiilor, ajutor înmormântare s-a majorat semnificativ în anul 2024.

Ajutor înmormântare 2024

Au fost anunțate schimbări în privința ajutorul de deces. Acești bani se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, sau al unui membru de familie al acestuia.

În schimb, cei care nu știu, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi:

  • – soţul supravieţuitor
  • – copilul;
  • – părintele;
  • – tutorele;
  • – curatorul;
  • – oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În acest fel, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

În schimb, potrivit noilor legi, începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

– în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei de la 6.789 lei;

– în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Actele necesare acordării ajutorului de deces

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

– certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau,

– după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page